Project Mentorschap


Naast begeleiding, advies & coaching voor particulieren werkt Weltevree Colours ook voor langdurige projecten met een sociaal maatschappelijk karakter. In december 2019 Is Weltevree Colours voor drie jaar de samenwerking aangegaan met Stichting Mentorschap Nederland. Het project loopt tot 1 december 2022. Graag informeren wij u hierover. Want ook u kunt iets betekenen!


Samen met Mentorschap Midden en Noordoost Brabant

In 2007 werd de landelijke stichting Mentorschap Netwerk Nederland opgericht. Op 1 januari 2011 leidde dit tot de landelijke Vereniging Mentorschap Netwerk Nederland. De leden van deze vereniging zijn Regionale Stichtingen Mentorschap, die met elkaar in heel Nederland mentorschap aanbieden. Inmiddels zijn er 11 regionale stichtingen en 2.250 mentoren voor zo'n 3.100 cliënten. 

Wat is Mentorschap?

Mentorschap is bedoeld voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen. Het gaat om meerderjarige personen die door hun ziekte of beperking in bepaalde situaties moeite hebben met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen. Vaak betreft het mensen met een verstandelijke beperking, dementie of iemand met een psychische beperking. Voor hen is het ingewikkeld de regie te houden wanneer het gaat over verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. Een mentor helpt hen daarbij. 

 

Een mentor is de wettelijke vertegenwoordiger en belangenbehartiger van zijn cliënt. Wanneer de cliënt dat zelf niet kan, is zijn mentor bevoegd beslissingen over zijn verzorging en begeleiding te nemen. Daarnaast is de mentor ook een adviseur en vertrouwenspersoon voor alle persoonlijke zaken. De mentor neemt de wensen en behoeften, normen en waarden van zijn cliënt als leidraad. Op die manier helpt hij zijn cliënt de regie over het leven te houden. Stichting Mentorschap vindt het belangrijk dat cliënten en mentoren een goede band hebben. Daarom gaan mentoren ongeveer eens per 2 weken bij de cliënt op bezoek. De mentor voert ook regelmatig overleg met zorgverzekeraars en behandelaars. Hierdoor kan de mentor kritisch meekijken naar de zorg die de cliënt ontvangt. Het uitgangspunt is een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg voor de cliënt. 

 

 

 

 

Weltevree Colours draagt namens Mentorschap Midden en Noordoost Brabant het projectleiderschap voor het door het ministerie VWS ondersteunde project 'Samen zorgen voor goed mentorschap'. Er is een sterk groeiende vraag naar mentoren omdat o.a. de vergrijzing blijft toenemen en de samenleving complexer wordt waardoor er sneller vraag zal zijn naar hulp en ondersteuning. Bovendien is het in de (nabije) toekomst niet vanzelfsprekend dat hulp gevonden kan worden in de directe (privé)omgeving. Weltevree Colours gaat de brug slaan naar de lokale overheid en zorginstanties, de bekendheid rondom mentorschap vergroten en zorgen dat de invulling van de behoefte naar mentorschap zowel op kwantitatieve als kwalitatieve wijze duurzaam ingevuld wordt. 

 

Maakt u het verschil?

Mentoren hebben veel contact met hun cliënt. We kunnen ieders hulp goed gebruiken! We zijn op zoek naar enthousiaste mentoren. 

Kijk voor meer informatie eens naar de video op deze pagina. Neem via deze website gerust contact met ons op of mail direct naar mireille@mentorschap-mnobrabant.nl meer informatie of kijk op de website van Mentorschap Midden en Noordoost Brabant.