Vergoedingen


 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen bij Weltevree Colours aan kan kloppen. Daarom maken wij voortdurend afspraken met partijen zoals gemeenten en het onderwijs. Ook zijn er mogelijkheden via onderstaande regelingen:

 

Vergoedingen

 • PGB
  • Mensen met een PersoonsgebondenBudget kunnen voor begeleiding, coaching en dagbesteding vaak (een deel van) de kosten voldoen uit dit PGB.
 • Minimabeleid gemeente
  • Veel gemeenten in Nederland hebben voor mensen met een kleine beurs bijzondere middelen die zij kunnen aanbieden. Bijvoorbeeld via een kortingspas of via de bijzondere bijstand. In veel gevallen gaat het dan om deelname aan het sociaal maatschappelijke proces. Vraag indien dit bij u van toepassing is na bij uw gemeente. 
 • Via de werkgever
  • Werkgevers reserveren meestal een opleidingsbudget voor elke medewerker. Een advies- of coachingstraject wordt als zeer effectief en ook preventief ervaren. Vraag daarom altijd even naar de mogelijkheden bij uw werkgever om een traject uit dit budget te bekostigen. 
 • Via UWV
  • Als je op dit moment een uitkering ontvangt, kun je bij het UWV vragen naar de financiële mogelijkheden. Zeker als het gaat om herstel of reïntegratie zijn er met de uitkeringsinstantie regelmatig afspraken te maken. In dat geval zullen zij naar alle waarschijnlijkheid een Individuele Reïntegratie Overeenkomst afsluiten. Daardoor kan een traject (deels) betaald worden. 
 • Via de belasting
  • Als het doel van een begeleidingstraject gericht is op verandering van positie op de arbeidsmarkt of het verbeteren van kennis en vaardigheden (om uw inkomen te garanderen) dan zijn scholingskosten vaak als aftrekbare post op te voeren bij de belastingdienst. Vraag hiernaar bij de belastingdienst. 
 • Bedrijven en Zelfstandige ondernemers
  • Als u een inschrijving heeft bij de Kamer van Koophandel kunt u kosten voor advies, begeleiding en coaching opvoeren als bedrijfskosten bij de belastingdienst. 
 • Via Arbo
  • Medewerkers mogen dankzij de wet WGBO zelf aangeven wat zij het beste advies of begeleidingstraject vinden. Vraag daarom ook altijd even bij bedrijfsarts na wat de mogelijkheden zijn. 
 • Via de ziektekostenverzekeraar
  • Helaas vallen onze diensten niet onder de primaire ziektekosten. Er staat daarom meestal geen vergoeding tegenover. Wel bestaan er soms mogelijkheden als het om psychosociale hulpverlening gaat. Het is daarom altijd wijs om toch voorafgaand aan een traject de mogelijkheden voor vergoeding na te gaan bij uw kostenverzekeraar. 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het fonds betaalt het lesgeld en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis weinig geld is. Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verderEr is altijd wel een Jeugdfonds Sport & Cultuur in de buurt. 

 

Meedoen op het culturele vlak is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Hierbij kunt u denken aan muziekles of balletles, maar ook creatieve cursussen zoals schilderen. Stichting Leergeld biedt financiële ondersteuning aan gezinnen met kinderen die leven in armoede. Kijk op de website voor meer informatie of doe een aanvraag: www.leergeld.nl