Weltevree Business 2 Business


Ondernemen

Wilt u uw organisatie naar een hoger niveau tillen en zoekt u een adviseur die uw organisatie en personeel in beweging brengt? 

Onderwijs

Zoekt u een onderwijsprofessional die in staat is projecten vorm te geven om uw onderwijsinstelling, personeel en studenten naar een duurzame toekomst te leiden?

Lokale Overheid

Heeft u behoefte aan een vakkundige projectleider met een groot netwerk in het sociale domein die uw tijdelijke opdracht tot uitvoering brengt?Alles is beweging

Geen dag, maand of jaar is hetzelfde. Invloeden van buitenaf of belangrijke ontwikkelingen binnen uw eigen organisatie verlangen dat uw organisatie in beweging blijft. Deze beweging vraagt om flexibiliteit, vertrouwen in en van uw medewerkers en openstaan voor veranderingen. Die veranderingen gaan vaak gepaard met vragen en twijfels, zoals:

 • Zetten we wel de goede koers in?
 • Lopen we niet op de feiten vooruit?
 • Moeten we een andere weg inslaan?
 • Hoe gaan we om met tegenslagen?
 • Wat maakt onze organisatie toekomstbestendig?
 • Hoe behoud ik mijn personeel voor mijn bedrijf?

 

Met onze jarenlange ervaring binnen het onderwijs, de ondernemersbranche en overheid (3 O's) zijn wij vakkundig in staat om organisaties te begeleiden in organisatieveranderingen en te adviseren in bijbehorende processen. Indien wenselijk leggen we ook de verbinding tussen de 3 O's. Want het een gaat vaak niet zonder het ander. Wij werken vanuit een gedegen businesscase die wij voor u uitvoeren. Aan de hand van de uitkomsten adviseren wij u en uw medewerkers en staan wij uw organisatie bij in het nemen van beslissingen binnen de veranderprocessen. Onze kracht is om afdelingen onderling met elkaar te ontschotten en te verbinden, medewerkers in hun kracht te zetten en uw organisatie naar een hoger niveau te tillen. Personeel speelt een belangrijke rol in onze aanpak omdat zij het goud van uw bedrijf zijn. Binnen ons werk durven we buiten de geijkte paden te lopen zodat de oplossing niet standaard maar op maat voor uw bedrijf is. 

Creatief denken en creatief doen zijn daarbij onlosmakelijk verbonden. Indien gewenst zetten wij de door ons ontwikkelde en effectieve Klaver aanpak in voor uw bedrijf. In het bijzonder voor uw medewerkers is deze aanpak een fijn hulpmiddel om doelen te verwezenlijken, resultaten te bereiken en persoonlijke groei te ontwikkelen zodat uw bedrijf daar de revenuen van ondervindt. 

 

Wilt u weten hoe wij u kunnen ondersteunen?

Neem contact op of stel uw vraag via info@weltevree-colours.nl.


Ondernemen

 • Organisatieadvies
 • Personeelsplan
 • Ondernemersplan
 • Opleidingsplan
 • Motivatiegesprekken

Onderwijs

 • Beroepspraktijkvorming
 • Workshops 
 • Begeleiden van stagiaires
 • Deskundigheidsbevorderingen
 • Persoonlijke ontwikkelingen binnen loopbaan
 • Motivatiegesprekken

Lokale Overheid

 • Projectmanagement Sociaal Domein
 • Tijdelijke uitvoering beleidsopdrachten
 • Ontschotten en verbinden van afzonderlijke afdelingen 

Benieuwd voor wie Weltevree Colours reeds maatwerk hebben mogen leveren?


Projectleider 'Samen zorgen voor goed mentorschap' 2020 - 2023

ProjectbeschrijvingDankzij subsidietraject in samenwerking met RVO het project Beeldbellen ingezet om ten tijde van Corona communicatie mogelijk te maken tussen cliënten en mentoren.Herstructurering Organisatie

Bedrijfsplan inclusief financieel, organisatie en commercieel beleidProjectleider Ondernemend Onderwijzen

Met ROC Tilburg en het Tilburgse bedrijfsleven meerjarenvisie voor  curriculum, praktijkvorming en examenring vormgegeven.
Projectleider Jeugdwerkloosheidsvrije Zone

Verantwoordelijk voor beleid en uitvoering van totale 3 jarige project om jongeren van 18 - 27 jaar binnen 3 maanden naar werk, zorg of onderwijs te begeleiden. 

 


Voor het bovenstaande project Jeugdwerkloosheidsvrije Zone directe en strategische samenwerking met centrumgemeente voor de Hart van Brabant regio: Gemeente Tilburg.Landelijke speler op gebied van elektrotechniek en Domotica met vooraanstaande klanten

Strategisch Organisatieplan:

HRM- , organisatie- en commercieel beleid (30 medewerkers) Beleidsadviseur voor gemeente, Langstraat Regio en Hart van Brabant Regio:

Participatiewet, Arbeidsmarktregio, Laaggeletterdheid, Armoedebeleid, Zelfredzaamheid Statushouder Project HOBInmiddels onderdeel van S-BB

Advies aan (MBO) onderwijsinstellingen in het kader van beroepspraktijkvorming. Tevens het afgeven onder wettelijke voorwaarden erkenningen van stageplaatsen.Adviseur Opleidingsplan:

1 jarig project in het kader van opleiden van anderstalige medewerkers op de werkvloer (van de 100 medewerkers 25 niet Nederlandstalige medewerkers)